Weather in Ternopil region

B

+20
Berezhany

+20
Borshchiv

C

+20
Chortkov

K

+22
Kremenets

0